Projekt trädplantering! Kolla in vår film här!

Nu är första delen av Naturfilmen klar! Klicka här! Detta är ett projekt vi kommer att göra med samråd med en markägare ev 2. Vi har tänkt att genomföra det tillsammans med Naturbruksprogrammet i Önnestad och ev en skola ifrån Åhus. Tanken är att plantera träd / buskar ut med Ån för att hämna vass […]

Lions Club i Åhus sommarkonsert stöttar Helgeåns Vänner!

Lions Club Åhus har beslutat att medel från försäljningen av Lionsknappar, swish och kontanter från insamlingsbössorna under konserten skall gå till tre föreningar som bygger på ideella insatser till gagn för Åhus. Vi i Helgeåns Väner är en av dom, de övriga är Nya Åhusparken och Aoseums Vänner! Så kom till torget den 12/7 kl […]

Lions Sveriges Miljöpristagare 2022 det är VI!

Helgeåns vänner har vunnit Lions Sveriges Miljö pris 2022!!!! Lions Club Åhus varit med och skrivit nominering samt en kort Historia kring arbete sen vi började. Grattis till oss alla ! Priset blev 35.000kr som vi puttar in till Naturvård m.m Den stolthet och glädje ska alla vi i föreningen dela, det är tillsammans vi […]