Stor tacksamhet!

Föreningen Helgeåns Vänner vill tacka Lions Club i Åhus och Lions Sverige! Vi har fått ta emot två helt fantastiska bidrag till vår förenings arbete! Först fick vi som ni kanske tidigare har läst Lions Sveriges Miljöpris på 35 000 kronor! För två veckor sedan fick vi vara med på torget och ta emot detta […]