Author Archives: Ann-Sofi Hellström

Klubbträff med Lions i Åhus

I november 2019 blev föreningen inbuden av sponsorn Lions i Åhus på klubbträff! Föreningens ordförande Fredrik Isacsson berättade vilka åtgärder som gjorts och vad som ligger i planeringen för framtiden. Föreningen fick mycket beröm för insatser som gjorts hittills med bland annat klippning av vassen. Planen om att utforma en rastplats med vindskydd, grillplats och flytbrygga presenterades och blev positivt…

Åhus ABSOLUT ny sponsor!

Bertil Lindgren och Fredrik Isacsson besökte Åhus Absolut och presenterade vad föreningen har för planer och mål med arbetet kring Helge Å, vad som gjorts och vad som är planerat framöver. De kunde även presentera en scanning som gjorts av ån med en kartläggning av de problemområden som finns, en förstudie som gjorts möjlig från pengar föreningen fått från Leaderprojektet.…