Author Archives: robineriksson

Bryggor & Rastplatser

En viktigt, och stor del i föreningens arbete, är att öka tillgängligheten i ån. Genom att anlägga flytbryggor och rastplatser på ett antal platser längs ån ökar tillgängligheten för alla människor, oavsett förutsättningar för att komma ut i naturen. Detta är viktigt, inte minst på grund av närheten till Furuboda (och Furuboda Assistans), för att alla ska kunna nyttja ån…

Vassklippning

En härlig kväll då Fiskevårdsföreningen och Helgeåns Vänner tillsammans med entreprenören JS våtmarker tittar på vad som behöver åtgärdas inför årets klippning. Detta året kommer vi eventuellt också att fokusera på fiskevård och tillgänglighet längs med ån.   Samverkan när det är som bäst!  

Rastplatser och bryggor

Just nu arbetar föreningen tillsammans med Kristianstads kommun med att anlägga rastplatser och bryggor för allmänheten. Brygga för allmänheten ska byggas och en överenskommelse är nu klar med markägare Cleas Skoog, och denna kommer enbart att vara tillgänglig från vattnet. Planen är att anlägga en större hängbrygga på ca 60 kvm i trä samt en mindre flytbrygga för kajak och…

Bidrag från Sparbanksstiftelsen

På uppdrag av styrelsen i Sparbanksstiftelsen 1826 meddelas härmed att ni beviljats ett bidrag på högst 60 000 kronor.   Detta bidrag ska till hälften användas till vassklippning, och andra halvan används för att restaurera och göra i ordning för ny brygga/rastplats längs med ån.  

Leaderbidrag

Leader Skånes ESS har beviljat bidrag på 25 000 kr till föreningen, som ska användas till förstudie och för pilotprojekt.      

Håll utkik

Snart kommer det publiceras nya evenemang här!

Helgeåns Vänner rensar ån

artikel från Kristianstadsbladet, 2018-07-31 Jon Svensson från JS Våtmarksvård är anlitad för att rensa under fyra dagar   Nu rensas drygt två kilometer av Helge å av ideella krafter. Markägare, entreprenörer och privata aktörer har gått ihop för att rädda Grafen, som är en del av Helge å. Inom en snar framtid ska en föreningen ”Helge åns vänner” startas, för…