Samrådsmöte – 10/11, kl. 17.00

Samrådsmöte på Rökeriet mellan Åhus & Yngsjö kl. 17.00. Alla är välkomna men FÖRANMÄLAN KRÄVS!

 

Under mötet kommer bland annat frågor om skapandet av en karta över Helge Å. Målsättningen är att göra det enklare för lokalbefolkningen och turister att hitta ut på Ån.