ÅRSMÖTE!

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Måndagen den 27 mars klockan 18.00 på Kristianstad-Österlen Airport i

Everöd.

Ärende enligt stadgarna

Styrelsen

Anmäl ditt deltagande senast den 25 mars på helgeansvanner@gmail.com

Välkommen !

Styrelsen