Årmsötet är avklarat!

Tack till alla som kom på gårdagens årsmöte! Den nya styrelsen finner du under ” föreningen” Övrig info angående 2023, Vi planerar för konserter på ån även denna sommaren. Nedfallna träd och grenar kommer att tas bort, även sådana som ligger på botten. Vassen kommer att klippas. På sociala medier kan man följa oss på […]