INLÄGG

Sommarens bryggkonserter!

I sommar blir det tre bryggkonserter på rastplatsen! 6/6 gästas vi av kören Trekvart! 29/6 Kapten Lennart Band 10/8 Emil Wihlborg & Nils Sjökvist  

Läs mer »
Arbete

Årets första arbetsdag

Den 29 februari var ett gäng ute på ån och inventerade vilka områden som kan bli aktuella för plantering av träd. Man kontrollerade även farbarheten

Läs mer »
Arbete

Dags för medlemsavgift!

Då var det dags för medlemsavgiften för 2024. Belopp 100 kr/ person Bankgiro: 5308-4752 Swish: 1231 002310 Tacksamma för betalning senast den 15/4. Vi planerar

Läs mer »
Ån

Välkomna på årsmöte!

Välkomna på årsmöte den 19/3 kl 18:30 Vi ses på Rökeriet mellan Åhus och Yngsjö. Sillamacka kommer att serveras. Anmälan senast den 12/3 till helgeansvanner@gmail.com

Läs mer »
Ån

Årets sista Bryggkonsert!

Tack till alla er som kom på konserten med Kapten Lennart Band! Ett stort tack till Kapten Lennart som underhöll oss i över 2 timmars

Läs mer »
Arbete

Rensning av ån!

Nu har det klippts för fullt i Graften och även i Lillrännan mot Yngsjö. Ett arbete som sker i samarbete med Kristianstad kommun . Bild

Läs mer »
Åtgärder

Röjargruppen har rensat!

Träden som hindrat framkomsten i Graften är nu borttagna. Vattenvägen mellan Rökeriet och Transval är kontrollerad och farbar.

Läs mer »
Arbete

Sommar betyder bryggkonserter!

Föreningen hälsar er hjärtligt välkomna på årets bryggkonserter! Plats: vid nya Rastplatsen När: 1 juli,  22 juli (inställd) och den 12 augusti! Kl 18:00 Entré

Läs mer »

Årmsötet är avklarat!

Tack till alla som kom på gårdagens årsmöte! Den nya styrelsen finner du under ” föreningen” Övrig info angående 2023, Vi planerar för konserter på

Läs mer »
Arbete

Viktiga nyheter!

Hej alla medlemmar! Helgeåns Vänners styrelse och Kristianstads kommuns biosfärkontor har i dagarna träffat en överenskommelse om att en långsiktig underhållsplan för Graften skall upprättas!

Läs mer »
Arbete

Årets sista sommarkonsert!

I helgen som gick var det årets sista sommarkonsert! Vi hade verkligen vädret på vår sida, denna annars så gråa och regniga dag!. Tack alla

Läs mer »
Om Helge Å

Stor tacksamhet!

Föreningen Helgeåns Vänner vill tacka Lions Club i Åhus och Lions Sverige! Vi har fått ta emot två helt fantastiska bidrag till vår förenings arbete!

Läs mer »
Arbete

Årmöte 2022!

Tack alla som kom till årsmötet igår! Det ökar i engagemanget och mer folk kommer på mötena , samma med medlemsfrågan den ökar i samma

Läs mer »
Arbete

Arbetsdagen den 27 februari!

Vilken dag! Ca 10 pers kom på fixardagen! Stort tack till alla inblandade! Idag rensade vi bort träd som låg i vattnet och blockerade ån.

Läs mer »
Arbete

Möte med Leader Ess-Skåne! 24/2

Igår  var det möte med Leader – Ess Skåne och en representant ifrån kommunen. Ordförande och Magnus berättade lite om tankar och idéer. Diskussion om

Läs mer »
Arbete

Senaste Nytt!

Nu är hösten här! Den 12 oktober hade vi nått 400! Medlemmar. Tack alla ni som stöttar oss! Föreningen har skaffat en mindre plastbåt som

Läs mer »
Ån

Senaste Nytt!

Hej alla! Här kommer lite info om vad som hänt på sistone! Lions Club i Åhus meddelade oss att vi har fått ett sponsorbidrag på

Läs mer »

Vilken underbar sommar!

Hej alla! I skrivande stund har föreningen över 340 medlemmar och cirka 20 företag som anslutit sig! I lördags hade vi vår andra konsert på

Läs mer »

Vilken sommar!

Vilken sommar vi har! Just nu har föreningen över 340 medlemmar och över 20 företagsmedlemmar! Det är härligt att se att det är så många

Läs mer »
Ån

Sommarens välgörenhetsevent!

I magasinet Vi Syns i Åhus  kan man läsa om sommarens bryggkonserter på rastplatsen. Dessa anordnas för att fler ska få upp ögonen för vattenriket

Läs mer »

En magisk dag!

Delar en liten film för dom som missade dagens konsert med Emil Sigfridsson och Jonas Svensson en konsert av högsta klass Klicka på ” LÄS

Läs mer »
Arbete

Flytbryggorna är klara!

Äntligen är vi klara med bryggorna! Då tackar vi för fixardagarna , nu är det klart för leverans ut i vattenriket. Det känns verkligen kul

Läs mer »
Arbete

FIXARDAG PÅ SÖNDAG 25/4

Sista fixardagen innan sjösättning av de nya flytbryggorna! Hjälp oss att färdigställa bryggona på söndag kl 13. Kontakta Fredik för mer info på tel 0767-081075

Läs mer »
Arbete

Fixardag den 15/4

Tre tappra herrar arbetade vidare med de nya flybryggorna! En större och en mindre jobbar de på! Föreningen tackar för en fin insats!  

Läs mer »
Arbete

Fixardag den 6 april!

Flytbryggor på gång! Vi tackar dom som kom till fixardagen igår! Det är verkligen kul att jobba tillsammans. Allt går så mycket lättare , Team

Läs mer »
Arbete

Senaste nytt!

  Hej alla! På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet. Inför det kommande året söker föreningen fler som kan tänka

Läs mer »
Om Helge Å

GOD JUL & GOTT NYTT 2021!

En riktigt God Jul & Gott Nytt År till er alla! Ett annorlunda år närmar sig sitt slut! Ett år som trots omständigheterna inneburit ett

Läs mer »
Arbete

Höstaktivitet! Ny grillplats!

Grillplatsen är klar!   Vi har blivit sponsrade med två betongrör, ett från Egna Hems Bemanning och ett från Starka Betongindustrier i Kristianstad. Starka levererade

Läs mer »
Arbete

Invigning av rastplatsen

Den 15/8 invigdes vår nya rastplats! En alldeles underbar lördag i augusti invigdes vår nya rastplats!  Detta med tal, sång och musik! Ett pärlband av

Läs mer »
Arbete

Renovering av rastplatsen

Helgeåns vänner restaurerar en gammal rastplats i Graften! I samverkan med Sparbanksstiftelsen som sponsor och markägare Claes Skoog görs detta möjligt.     “Att göra

Läs mer »
Om Helge Å

Höga vattenstånd

Vattenstånden i Helge Å långt över det normala våren 2020, vilket har lett till stora översvämningar längs med Ån. Fördämningar brister och kommunen förstärker sina

Läs mer »
Om Helge Å

Helgeåns vänner i tidningen!

Efter en del motgångar för föreningen valde styrelsen att skriva en insändare i Kristianstadbladet, dels för att berätta för allmänheten vad som händer kring arbetet

Läs mer »
Arbete

Trivselgruppen

Helgeåns Vänner bjöds in som gästföreläsare på Trivselgruppens möte i januari. Ordförande Fredrik Isaksson och sekreterare Lars Schrevelius framförde föreningens mål och syfte, men också

Läs mer »
Om Helge Å

Scanning av Helge Å

För att få en mer övergripande bild över området och vattendjupet i delar av Helge Å och Graften har föreningen under hösten fått hjälp av

Läs mer »
Om Helge Å

Samverkan för Hanöbukten

Samverkan är av stor vikt för föreningens arbete! Bengt Persson var närvarande från föreningen på samverkan för Hanöbukten för att ta del av vad som

Läs mer »
Åtgärder

Film över nya rastplatsen

Föreningen har som mål att tillsammans med markägaren Claes Skoog utforma en ny rastplats mellan Åhus och Kristianstad. Syftet är att främja det vattenburna friluftslivet

Läs mer »
Om Helge Å

Vattendomen

Här har vi klippt ut en del av informationen som finns i den 2 876 sidor långa vattendomen. Det kan kännas lite övermäktigt att läsa

Läs mer »
Om Helge Å

Klubbträff med Lions i Åhus

I november 2019 blev föreningen inbuden av sponsorn Lions i Åhus på klubbträff! Föreningens ordförande Fredrik Isacsson berättade vilka åtgärder som gjorts och vad som

Läs mer »
Åtgärder

Nya rastplatsen

Föreningen arbetar just nu med att anlägga en hängbrygga i graften och planerar för att utveckla detta med ytterligare en brygga längre fram. Tanken är

Läs mer »
Arbete

Åhus ABSOLUT ny sponsor!

Bertil Lindgren och Fredrik Isacsson besökte Åhus Absolut och presenterade vad föreningen har för planer och mål med arbetet kring Helge Å, vad som gjorts

Läs mer »
Åtgärdsplan

Vattendelare

Genom att placera en vattendelare vid ingången till graften (Härnestad) kan man: – Öka vattenflödet. – Minimera risken för att ån växer igen. – Minska

Läs mer »
Åtgärdsplan

Muddring

Kanske något av det viktigaste i nutid är att få till en muddring av ån. Detta för att bl.a. förbättra vattenkvaliteten och därmed också gynna

Läs mer »
Åtgärdsplan

Fiske & Naturvård

Att ta hand om och arbeta med skötseln i ån är viktigt för dess biologiska mångfald. Genom att bl.a. klippa upp vikar och klippa vass

Läs mer »
Åtgärdsplan

Bryggor & Rastplatser

En viktigt, och stor del i föreningens arbete, är att öka tillgängligheten i ån. Genom att anlägga flytbryggor och rastplatser på ett antal platser längs

Läs mer »
Åtgärder

Vassklippning

En härlig kväll då Fiskevårdsföreningen och Helgeåns Vänner tillsammans med entreprenören JS våtmarker tittar på vad som behöver åtgärdas inför årets klippning. Detta året kommer

Läs mer »
Arbete

Rastplatser och bryggor

Just nu arbetar föreningen tillsammans med Kristianstads kommun med att anlägga rastplatser och bryggor för allmänheten. Brygga för allmänheten ska byggas och en överenskommelse är

Läs mer »
Ån

Bidrag från Sparbanksstiftelsen

På uppdrag av styrelsen i Sparbanksstiftelsen 1826 meddelas härmed att ni beviljats ett bidrag på högst 60 000 kronor.   Detta bidrag ska till hälften

Läs mer »
Ån

Leaderbidrag

Leader Skånes ESS har beviljat bidrag på 25 000 kr till föreningen, som ska användas till förstudie och för pilotprojekt.      

Läs mer »
Arbete

Helgeåns Vänner rensar ån

artikel från Kristianstadsbladet, 2018-07-31 Jon Svensson från JS Våtmarksvård är anlitad för att rensa under fyra dagar   Nu rensas drygt två kilometer av Helge

Läs mer »
Om Helge Å

Båtlivet

Till sommaren drar Åhus båtliv igång. Då är det viktigt för oss att ån är farbar, och också trevlig att vistas på och i. Genom

Läs mer »
Arbete

Nu är vi igång!

Äntligen är hemsidan publicerad för alla! Framöver kommer hemsidan att uppdateras med innehåll, men även mindre justeringar i layout och funktioner. Välkommen!

Läs mer »