Renovering av rastplatsen

Renovering av rastplatsen

Renovering av rastplatsen

Helgeåns vänner restaurerar en gammal rastplats i Graften!
I samverkan med Sparbanksstiftelsen som sponsor och markägare Claes Skoog görs detta möjligt.

 

 

”Att göra Graften tillgänglig och bidra till det vattenburna friluftslivet känns som
en självklarhet för oss!” – Ordförande Fredrik Isacsson

 

 

Många av föreningens medlemmar hjälpe till i restaureringen av rastplatsen.
Den tidigare bryggan revs och betongpelarna rätades upp, nytt material kördes ut och det gjordes förberedelser för nya flytbryggan. Sedan snickrades den nya bryggan upp på plats.
Stort tack till de medlemmar som hjälp till!

 

Fredrik Isacsson
Pelle Nilsson
Andreas Leanderberg
Sven Jinert
Jörgen Persson
Jan Hagelin
Adam Hagelin
Jenny Mårtensson
Lars Schrevelius
Jörgen Persson
Cleas skoog

 

”Projekt som detta blir trevliga för det skapar trivsel och man lär känna nya personer” – säger Fredrik Isaksson som är Ordförande för föreningen och projektledare för rastplatsen.

 

Sparbanksstiftelsen har gått in med 30.000 kr till bryggan och gjort detta möjligt! utan finansieringen från dem och upplåtandet av marken från Claes Skoog hade det inte gått.

Föreningen känner stor tacksamhet och uppskattar allt stöd från sponsorer, markägare och privatpersoner.
Föreningen har bygglov för vindskydd och grillplats så när ny sponsor hittas som är villig att gå in så bygger vi vidare.

 

Så nu njuter vi av Å-livet och hälsar alla välkomna ??

 

DELA DETTA INLÄGG