Styrelsen

Ordförande

Fredrik Isaksson

0767-08 10 75

Sekreterare

Mattias Krohn

Vice Sekreterare

Jonas Wendel

 

Webbredaktör ( ej i styrelsen)

Charlotte Nilsson

Valberedning 

Jörgen Persson
Lars Schrevelius
 
 

Suppleanter

Adam Hagelin 
Fredric Andersson
 

Kassör

Bertil Lindgren

0733-16 22 25

Ledamöter

 

Andreas Leandersson

Magnus Lindahl

 

Revisorer

 

Björn Isacsson

Sten

 

ArbetsgruppenStadgar

Klicka på symbolen för att komma till filen

Årsmöte 2018

Klicka på symbolen för att komma till filen

Årsmöte 2020

Klicka på symbolen för att komma till filen