Föreningen

Styrelsen

Ordförande

Fredrik Isaksson

0767-08 10 75

Suppleant

Karl Nilsson

0705-23 55 47

Sekreterare

Lars Schrewelius

0733-34 34 37

Kassör

Bertil Lindgren

0733-16 22 25

Ledamöter

Bengt Persson

Richard Bölin

Jim Kamen

Tord Andersson

Styrgrupp

Fredrik Isaksson
Ordförande, Helgeåns Vänner
Jennie Larsson
Projektledare, Samverkan Hanöbukten
Andreas Jezek
Limnolog Biosfärkontoret Kristianstad
Hans Welin
Nedre Helgeåns fiskevårdsförening
Pyret Ovesson
Naturvårdsförvaltare, Biosfärkontoret Kristianstad
Thomas Johnsson
Koordinator, Samverkan Hanöbukten
Agne Andersson
Helgeåns Vattenråd

Filer

Stadgar

Klicka på symbolen för att komma till filen

Årsmöte 2018

Klicka på symbolen för att komma till filen