Föreningen

Styrelsen

Ordförande

Ulrik Jönsson

0705-750400

Vice ordförande 

Lena Persson

 

Sekreterare

Mattias Krohn

Webbredaktör ( ej i styrelsen)

Charlotte Nilsson

Valberedning 

Jörgen Persson
Lars Schrevelius
Jesper Persson
 
 

Suppleanter

Adam Hagelin 

 
 

Kassör

Bertil Lindgren

0733-16 22 25

Ledamöter

 

Andreas Landerberg

Bengt Persson

Jonas Wendel

Fredric Andersson

Håkan Svensson

 

Revisorer

 

Björn Isacsson

Kjell Steenberg

 

Stadgar

Klicka på symbolen för att komma till filen

Årsmöte 2018

Klicka på symbolen för att komma till filen

Årsmöte 2020

Klicka på symbolen för att komma till filen