Styrelsen

Ordförande

Fredrik Isaksson

0767-08 10 75

Sekreterare

Åsa Svensdotter

Vice Sekreterare

Jonas Wendel

 

Webbredaktör

Charlotte Nilsson

 

Suppleanter

Fredric Andersson
 
Nils Månsson

Kassör

Bertil Lindgren

0733-16 22 25

Ledamöter

Bengt Persson

Magnus Lindahl

Adjungerad

Bengt Nordlind

Valberedning

Jörgen Persson

Samordnare arbetsgrupper

Lars Schrewelius

Fredric Andersson

 

Stadgar

Klicka på symbolen för att komma till filen

Årsmöte 2018

Klicka på symbolen för att komma till filen

Årsmöte 2020

Klicka på symbolen för att komma till filen