Föreningen

Styrelsen

Ordförande

Fredrik Isaksson

0767-08 10 75

Suppleant

Karl Nilsson

0705-23 55 47

Sekreterare

Lars Schrewelius

0733-34 34 37

Kassör

Bertil Lindgren

0733-16 22 25

Ledamöter

Bengt Persson

Richard Bölin

Jim Kamen

Tord Andersson

Filer

Stadgar

Klicka på symbolen för att komma till filen

Årsmöte 2018

Klicka på symbolen för att komma till filen