Målsättningar

3D SCANNING

Scanningen är gjord ifrån “Stora Helge Å” och ca 2,5 km in i “Graften”.

Detta med finansiering av Leader (Skånes ESS) med ett bidrag på 25 000 kr för förstudier, där vi bl.a. har kunnat scanna av det problematiska området och fått möjlighet att kartlägga dess djup. Endast 75 cm i medeldjup vid normalt vattenstånd.

klicka på respektive bild för att öppna filen

Har du frågor?