PULKEN FÖRE KLIPPNING

klicka på bilden för förstoring

GRAFTEN FÖRE KLIPPNING

Ett 20-tal träd har tagits bort med hjälp av arbetsgrupperna.Helge Ån (delen kallat ”Graften”) var helt igenväxt på många håll.

GRAFTEN EFTER KLIPPNING

klicka på bilden för förstoring

PULKEN

GRAFTEN

ÖVERGRIPANDE DOKUMENT

Vattendom

Klicka på symbolen för att komma till filen

Karta - Graften & Gropahålet

Klicka på symbolen för att komma till filen

Karta - Åhus Vassklippning

Klicka på symbolen för att komma till filen

Förslag till åtgärder i Helge ås gamla åfåra

Klicka på symbolen för att komma till filen

Anmälan om rensning av Härnestadsgraften augusti 2011

Klicka på symbolen för att komma till filen