Press & dokument

INLÄGG

Reportage i Kristianstadsbladet

https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/karta-ska-locka-batturisterna-till-ahus-vart-skanska-amazonas-09f389b4/?fbclid=IwAR0UpGmwCWK1b1cVXJyIXIyCeQAdWgFt2aW3Smyojq0xjN_ngB1zW_Ip-2c

Läs mer »

PULKEN FÖRE KLIPPNING

klicka på bilden för förstoring

GRAFTEN FÖRE KLIPPNING

Ett 20-tal träd har tagits bort med hjälp av arbetsgrupperna. Helge Ån (delen kallat “Graften”) var helt igenväxt på många håll.

GRAFTEN EFTER KLIPPNING

klicka på bilden för förstoring

PULKEN

GRAFTEN

BILDER UR VATTENDOMEN

ÖVERGRIPANDE DOKUMENT

Vattendom

Klicka på symbolen för att komma till filen. Observera att det kan ta några minuter för filen att öppnas beroende på din internetuppkoppling.

Karta - Graften & Gropahålet

Klicka på symbolen för att komma till filen

Karta - Åhus Vassklippning

Klicka på symbolen för att komma till filen

Förslag till åtgärder i Helge ås gamla åfåra

Klicka på symbolen för att komma till filen

Anmälan om rensning av Härnestadsgraften augusti 2011

Klicka på symbolen för att komma till filen

Nya profiler

Klicka på symbolen för att komma till filen

FLER DOKUMENT

Vassrensning i Helgeån, 1979

Sammanträdesprotokoll från Kristianstads Kommun. Klicka på symbolen för att komma till filen.

Önskemål om restaurering av Gamle Ström i Åhus, 2004

Sammanträdesprotokoll från Kristianstads Kommun. Klicka på symbolen för att komma till filen

Medborgarförslag - Rädda Helge å, 2010

Sammanträdesprotokoll från Kristianstads Kommun. Klicka på symbolen för att komma till filen

Beställning av grävning i Graften, 2011

Klicka på symbolen för att komma till filen

Stort engagemang för Helge å! 20190823

Klicka på symbolen för att komma till länken!