KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 27 mars klockan 18.00 på Kristianstad-Österlen Airport i Everöd. Ärende enligt stadgarna Styrelsen Anmäl ditt deltagande senast den 25 mars på helgeansvanner@gmail.com Välkommen ! Styrelsen

Viktiga nyheter!

Hej alla medlemmar! Helgeåns Vänners styrelse och Kristianstads kommuns biosfärkontor har i dagarna träffat en överenskommelse om att en långsiktig underhållsplan för Graften skall upprättas! En punkt är att farbarhet skall finnas i Graften. Denna skall uppnås dels med vassklippning som kommer att ske på försommaren och dels genom bortforsling och upplockning av träd från […]

Årets sista sommarkonsert!

I helgen som gick var det årets sista sommarkonsert! Vi hade verkligen vädret på vår sida, denna annars så gråa och regniga dag!. Tack alla som kom och stort tack till Linus Flink. Ni gjorde kvällen magisk. Styrelsen tackar artisterna och publiken för denna sommaren! MVH Styrelsen  

Projekt trädplantering! Kolla in vår film här!

Nu är första delen av Naturfilmen klar! Klicka här! Detta är ett projekt vi kommer att göra med samråd med en markägare ev 2. Vi har tänkt att genomföra det tillsammans med Naturbruksprogrammet i Önnestad och ev en skola ifrån Åhus. Tanken är att plantera träd / buskar ut med Ån för att hämna vass […]

Lions Club i Åhus sommarkonsert stöttar Helgeåns Vänner!

Lions Club Åhus har beslutat att medel från försäljningen av Lionsknappar, swish och kontanter från insamlingsbössorna under konserten skall gå till tre föreningar som bygger på ideella insatser till gagn för Åhus. Vi i Helgeåns Väner är en av dom, de övriga är Nya Åhusparken och Aoseums Vänner! Så kom till torget den 12/7 kl […]

Lions Sveriges Miljöpristagare 2022 det är VI!

Helgeåns vänner har vunnit Lions Sveriges Miljö pris 2022!!!! Lions Club Åhus varit med och skrivit nominering samt en kort Historia kring arbete sen vi började. Grattis till oss alla ! Priset blev 35.000kr som vi puttar in till Naturvård m.m Den stolthet och glädje ska alla vi i föreningen dela, det är tillsammans vi […]