Viktiga nyheter!

Viktiga nyheter!

Viktiga nyheter!

Hej alla medlemmar!

Helgeåns Vänners styrelse och Kristianstads kommuns biosfärkontor har i dagarna träffat en överenskommelse om att en långsiktig underhållsplan för Graften skall upprättas!

En punkt är att farbarhet skall finnas i Graften.

Denna skall uppnås dels med vassklippning som kommer att ske på försommaren och dels genom bortforsling och upplockning av träd från rännans botten samt undersökning och eventuell bortgrävning av sediment i rännans början.

Biosfärkontoret kommer att ta del av det material som föreningen tagit fram angående trädplantering i anslutning till ån.

Biosfärkontoret kommer att hjälpa till med en smidig strandskyddsdispens för bryggan vid Pulken. Man kommer att utvidga parkeringen, och kommunen skyltar upp platsen och eventuellt blir det även sopkärl.

Vi vill även passa på att önska er alla en skön jul och nyårshelg!

Hälsningar från

Helgeåns vänners styrelse

DELA DETTA INLÄGG