Projekt trädplantering! Kolla in vår film här!

Projekt trädplantering! Kolla in vår film här!

Projekt trädplantering! Kolla in vår film här!

Nu är första delen av Naturfilmen klar!
Detta är ett projekt vi kommer att göra med samråd med en markägare ev 2.
Vi har tänkt att genomföra det tillsammans med Naturbruksprogrammet i Önnestad och ev en skola ifrån Åhus.
Tanken är att plantera träd / buskar ut med Ån för att hämna vass tillväxten och skygga ut vassen
samt minska närings läckaget ut i vattendraget och Östersjön .
Andreas Landerberg som sitter med i styrelsen har gjort filmen. En konkret och viktig åtgärd.
Vill du hjälpa till? Hör av dig till oss
Start nu till hösten siktar vi på!
Mvh Styrelsen

DELA DETTA INLÄGG