Höga vattenstånd

Höga vattenstånd

Höga vattenstånd

Vattenstånden i Helge Å långt över det normala våren 2020, vilket har lett till stora översvämningar längs med Ån. Fördämningar brister och kommunen förstärker sina vallar, men vattnet tar sin väg i alla fall.

 

Filmen är gjord av föreningsmedlemmen Mathias Carlsson.

 

DELA DETTA INLÄGG