Rastplatser och bryggor

Rastplatser och bryggor

Rastplatser och bryggor

Just nu arbetar föreningen tillsammans med Kristianstads kommun med att anlägga rastplatser och bryggor för allmänheten. Brygga för allmänheten ska byggas och en överenskommelse är nu klar med markägare Cleas Skoog, och denna kommer enbart att vara tillgänglig från vattnet. Planen är att anlägga en större hängbrygga på ca 60 kvm i trä samt en mindre flytbrygga för kajak och kanot.

 

 

Föreningen upplyser om att skräp medtages ifrån rastplatserna, och om allmänheten respekterar detta kommer även vindskydd att byggas med möjlighet för övernattning.

 

Bild för inspiration

 

Vi arbetar nu med att få till ett bygglov samt att sammanställa en ansökan om dispans från stranskyddet. Byggnadsnämnden kommer att kolla på ärendet i Augusti. Bryggan restaureras av föreningen och material sponsras av Sparbanksstiftelsen Skåne och Lions Åhus.

En hel del hjälp kommer att behövas, med allt från att hjälpa till att köra och handla till att röja upp området, slänga skräp, snickra och mycket mer. Ring 0767-081075 om ni är intresserade av att hjälpa till. Arbetet planeras att påbörjas i september.

 

Hälsningar, Styrelsen

DELA DETTA INLÄGG