Muddring

Muddring

Muddring

Kanske något av det viktigaste i nutid är att få till en muddring av ån. Detta för att bl.a. förbättra vattenkvaliteten och därmed också gynna djurlivet i och omkring ån. Det ökar också framkomligheten för båtar avsevärt.

Föreningen för diskutioner med markägare längs med ån för att göra detta möjligt.

 

I ett första steg måste föreningen få till sedimentprover och skicka detta för labbtest. Eftersom att det är vanligt att material från botten av ett vattendrag innehåller höga värden av bl.a. kväve och fosfor, är det viktigt att undersöka hur detta kan tas tillvara på på bästa sätt.

När proverna är tagna, granskade och godkända kan arbetet med muddringen påbörjas.

 

 

Maskinen på bilden använder en ny tekniker som suger upp sediment på botten, och slungar detta ut på närliggande åkermark.

DELA DETTA INLÄGG