Vattendelare

Genom att placera en vattendelare vid ingången till graften (Härnestad) kan man: – Öka vattenflödet. – Minimera risken för att ån växer igen. – Minska sedimentering. – Öka syresättning och vattenkvalitet. – Minska behovet av regelbunden muddring, och utöka tiden mellan dessa tillfällen. – Gynna den biologiska mångfalden.  

Muddring

Kanske något av det viktigaste i nutid är att få till en muddring av ån. Detta för att bl.a. förbättra vattenkvaliteten och därmed också gynna djurlivet i och omkring ån. Det ökar också framkomligheten för båtar avsevärt. Föreningen för diskutioner med markägare längs med ån för att göra detta möjligt.   I ett första steg […]

Fiske & Naturvård

Att ta hand om och arbeta med skötseln i ån är viktigt för dess biologiska mångfald. Genom att bl.a. klippa upp vikar och klippa vass gör vi det möjligt att bibehålla en variationsrikedom bland levande organismer, inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem.  

Bryggor & Rastplatser

En viktigt, och stor del i föreningens arbete, är att öka tillgängligheten i ån. Genom att anlägga flytbryggor och rastplatser på ett antal platser längs ån ökar tillgängligheten för alla människor, oavsett förutsättningar för att komma ut i naturen. Detta är viktigt, inte minst på grund av närheten till Furuboda (och Furuboda Assistans), för att […]