Vattendelare

Vattendelare

Vattendelare

Genom att placera en vattendelare vid ingången till graften (Härnestad) kan man:

– Öka vattenflödet.
– Minimera risken för att ån växer igen.
– Minska sedimentering.
– Öka syresättning och vattenkvalitet.
– Minska behovet av regelbunden muddring, och utöka tiden mellan dessa tillfällen.
– Gynna den biologiska mångfalden.

 

DELA DETTA INLÄGG