Film över nya rastplatsen

Film över nya rastplatsen

Film över nya rastplatsen

Föreningen har som mål att tillsammans med markägaren Claes Skoog utforma en ny rastplats mellan Åhus och Kristianstad. Syftet är att främja det vattenburna friluftslivet för mindre båtar och kanotister.

Bryggan som syns på filmen ska restaureras och en flytbrygga läggas till. Det kommer även byggas ett vindskydd och en grillplats.

 

 

DELA DETTA INLÄGG