Samverkan för Hanöbukten

Samverkan för Hanöbukten

Samverkan för Hanöbukten

Samverkan är av stor vikt för föreningens arbete!
Bengt Persson var närvarande från föreningen på samverkan för Hanöbukten för att ta del av vad som händer under 2020.

Hela inlägget finns att läsa via länken nedan.

”Kustrådet från Marias väg i Yngsjö, Michael Grennard, kunde berätta att deras engagemang uppstod i kölvattnet runt diskussionerna om vindkraftsparken Taggen. Där kom Michael i kontakt med Helgeåns vänner och lärde sig om brunifiering.  Helge Å är ett av södra Sveriges största vattendrag med ett stort avrinningsområde. Dess källflöden finns långt upp i Småland och den rinner genom sjöarna kring Osby. På sin långa väg genom skogs-, torv- och jordbruksmarker har ån transporterat stora mängder organiskt material både till sjöarna den rinner genom men även till Hanöbukten.  Via Helgeåns vänner träffade Michael Agne Andersson, kommunekolog i Osby, och Jan Lanner från Skogsstyrelsen.  De kan båda mycket om brunifiering. Med Michael som initiativtagare samt Agnes och Jans djupa engagemang och stora kunskaper har de nu tillsammans startat ett projekt med Ryssby gymnasium för att undersöka läckaget av humus från skogs- och lantbruksmarker samt prova olika åtgärder för att se dess resultat.”

Vad händer i Hanöbukten 2020?

DELA DETTA INLÄGG