Helgeåns Vänner rensar ån

Helgeåns Vänner rensar ån

Helgeåns Vänner rensar ån

artikel från Kristianstadsbladet, 2018-07-31

Foto: Tommy Svensson

Jon Svensson från JS Våtmarksvård är anlitad för att rensa under fyra dagar

 

Nu rensas drygt två kilometer av Helge å av ideella krafter. Markägare, entreprenörer och privata aktörer har gått ihop för att rädda Grafen, som är en del av Helge å. Inom en snar framtid ska en föreningen ”Helge åns vänner” startas, för att fortsätta arbetet med hålla efter ån.

 

– Jag och flera andra kontaktade kommunen och bad dem att ta rensa undan träd och ansa i ån men inget hände och jag fick inga tydliga svar. De sa framför allt att det låg på markägarens ansvar och att de hade dåligt med resurser. Men den här biten av Helgeå används ju av både turister och allmänhet, och dessutom har många av markägarna inte möjlighet att göra detta själva. Då bestämde jag och Lars oss för att ta tag i det själva, berättar Fredrik Isacsson

 

– När vi började rensa var det på flera ställen totalstopp. Vi tog bort 15 träd från ån, säger Lars Schrevelius.

 

Genom Facebook startades en insamling för att ta itu med vassklippningen som är det mest akuta problemet. De hade fått en offert från en vassklippare att fyra dagars jobb skulle kosta 20 000 kronor.

 

– Vi fick enormt gehör. Vi är många som tycker att detta är en fantastisk plats och vill det ska vara så även i framtiden. Såväl företagare som markägare och privatperson kontaktade mig och uttryckte att de värnar om att detta problemet ska lösas. När vi fått in 20 700 kronor fick jag avbryta insamlingen, säger Fredrik Isacsson.

Foto: Tommy Svensson. Initiativtagare Lars Schrevelius och Fredrik Isacsson.

Graften går från Åhus till Yngsjö och är en omtyckt sträcka både för personer som färdas via paddelfarkost eller båt. Det har även fint fiske. Under de fyra dagar som klippare är på plats är det en 2-2,5 kilometer lång sträcka som ska rensas upp. Anlitad för att rensa upp är Jon Svensson från JS Våtmarksvård. Fokus är på att bredda farleden, som på sina ställen varit helt blockerad, till fyra meter. Jon Svensson menar att den huvudsakliga anledningen till att ån växer igen runt Graften beror på att där inte finns någon genomströmning.

 

– På sina ställen har säkert det varma vädret påverkat växtligheten, men det är framför allt när det står stilla i vattnet som växterna växer såhär snabbt. Hade vi fått bättre genomströmning här hade det även blivit en annan vattenkvalitet.

 

Ett förslag Jon Svensson nämner är att höja hastighetsbegränsningen i området som ligger på fem knop för att växterna inte ska få stå helt ifred. En nackdel med höjda hastigheter är dock att det bidrar till erosion.

Foto: Tommy SvenssonHelge åns vänner fixar vassrensning i Graften vid Pulken. Jon Svensson kör vassrensarmaskinen.Sträckan muddrades 1981, men sedan har det inte funnits någon skötselplan. Något som det nu ska ändras på.

 

– Först och främst ska nu föreningen ”Helge åns vänner” startas via dialog med kommunen och markägare. Sedan ska en skötselplan och prioriteringslista upprättas. Det absolut viktigaste är att vi får kontinuitet i det här, berättar Lars Schrevelius.

 

– Vi är även väldigt måna om att få med geologer och biologer på tåget så att allting sköts rätt, säger Fredrik Isacsson.

 

Gruppen har även lämnat in en skrivelse till Lions för att få stöttning.

 

Målet är att rensa enda ut till Araslövssjön och in till Kristianstad. Det finns även förhoppningar om att kunna bygga en rastplats någonstans på vägen.

 

– Det är inte bara Åhusbor som visat engagemang i den här frågan, många inne i Kristianstad är också måna om att vi ska hålla Helge å fin hela vägen in till stan. Dessutom hade turistnäringen mått bra av detta, säger Lars Schrevelius.

 

– Ja, det är en otroligt naturskön led som kunnat locka många turister, säger Fredrik Isacsson.

SIFFROR

– Skånes största å. Total längd cirka 200 km, cirka 35 km inom Kristianstads kommun.

– Vid Kristianstad rinner ån ut i Hammarsjön och vidare ned mot Yngsjö, där den förgrenar sig. En gren rinner norrut genom Graften mot Åhus där den mynnar ut i Åhus hamn.

– På 1770-talet bröt ån igenom vid Yngsjö, där nu huvudloppet flyter i sydostlig riktning, och mynnar nu ut vid Nyehusen och kallas Gropahålet.

– Biologi: Stor biologisk mångfald i hela våtmarkssystemet, bottenfauna och undervattensvegetation mer sparsam.

– Kemi: Mycket varierande med årstidsväxlingar, oftast brunfärgat, humusrikt, tämligen surt men samtidigt näringsrikt.

DELA DETTA INLÄGG