Åhus ABSOLUT ny sponsor!

Åhus ABSOLUT ny sponsor!

Åhus ABSOLUT ny sponsor!

Bertil Lindgren och Fredrik Isacsson besökte Åhus Absolut och presenterade vad föreningen har för planer och mål med arbetet kring Helge Å, vad som gjorts och vad som är planerat framöver.
De kunde även presentera en scanning som gjorts av ån med en kartläggning av de problemområden som finns, en förstudie som gjorts möjlig från pengar föreningen fått från Leaderprojektet.
De fick mycket god respons och Åhus Absolut valde att gå in och stötta föreningens arbete som sponsor.

Stort tack Åhus Absolut för att ni vill stötta föreningens arbete!

 

 

DELA DETTA INLÄGG