Scanning av Helge Å

Scanning av Helge Å

Scanning av Helge Å

För att få en mer övergripande bild över området och vattendjupet i delar av Helge Å och Graften har föreningen under hösten fått hjälp av två medlemmar, Andreas och Johannes Landerberg att genomföra en scanning av ån. Scanningen hjälper föreningen att kunna kartlägga problemområden och analysera graften samt Helge Å.

 

Scanningen genomförs med båt som är utrustnad med teknik som registerarar vattendjup och plats, på detta visset kan man bygga en djupkarta av botten.

 

Det kräver mycket insamling av data för att kunna skapa denna djupkarta.
Med informationen kan man skapa 2D och 3D bilder, med Google Earth skapar vi en sammanställning över vattendjupet, geografin på land och dess kringmiljö. Det ger en mer komplett bild över området.
Målet är att restaurera graften och delar av ån för att förbättra vattenkvaliteten, öka tillgängligheten, skapa förutsättningar för ekoturism, entreprenörer och föreningar.

 

Scanningen av Graften har gjorts möjlig av pengar från Leaderprojektet https://www.leaderskane.se/om-leader/
Här kan du läsa Helgeåns Vänners ansökan Leaderansökan & utlåtande

 

Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild
Klicka på bilden för större bild

 

 

 

 

 

 

 

DELA DETTA INLÄGG