Slutrapportering och sammanställning av Leader

Slutrapportering och sammanställning av Leader

Slutrapportering och sammanställning av Leader

Tack vare Leaderprojektet kunde HelgeÅns vänner genomföra scanningen av Graften i Helge Å.

 

”Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.”

 

Mer om Leader och föreningen Skånes Ess kan du läsa här!  https://www.skanesess.se/om-oss/foreningen/

 

 

Nedan kan du läsa mer om HelgeÅns vänners ansökan, uttalanden och rapporteringen av projektet.

 

Klicka på länken för att läsa dokumentet

 

 

Hela scanningen kan du se under inlägget Scanning av Graften

 

Beräkning av muddermassor utförd av Calle Muddring & sjöentreprenad

 

Entreprenör Robin Malmström, Ordförande Fredrik Isaksson och Jon Svensson från JS Våtmarksvård

 

Calle muddring & sjöentreprenad undersöker vattendjup samt sedimentdjup i vattendraget

 

 

Samrådsmöte. Carina Wettemark Chef Biosfärenheten och koordinator biosfärområdet, Pyret Ovesson Naturvårdsförvaltare/samordnare, Lars Schrevelius Chef för arbetsgrupperna i HelgeÅns vänner, Marie Thiman Mark- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret

 

HelgeÅns Vänner inbjudna att föreläsa för Trivselgruppen i Åhus.

 

Stor samrådsträff med kommun, markägare, Biosfärkontoret, föreningar och företagare.

 

Föreläsning med Patrik Svensson, lokal dykare. Visar bilder och film från livet i havet.

 

 

 

 

 

DELA DETTA INLÄGG