Rensning av ån!

Nu har det klippts för fullt i Graften och även i Lillrännan mot Yngsjö. Ett arbete som sker i samarbete med Kristianstad kommun . Bild före klippning på första bilden! Vi håller ån farbar!