Category Archives: Ån

Bidrag från Sparbanksstiftelsen

På uppdrag av styrelsen i Sparbanksstiftelsen 1826 meddelas härmed att ni beviljats ett bidrag på högst 60 000 kronor.   Detta bidrag ska till hälften användas till vassklippning, och andra halvan används för att restaurera och göra i ordning för ny brygga/rastplats längs med ån.  

Leaderbidrag

Leader Skånes ESS har beviljat bidrag på 25 000 kr till föreningen, som ska användas till förstudie och för pilotprojekt.      

Paddling

Lite bilder från en fin paddeltur i Helge Å!