Årsmötesprotokoll

Här finner ni årsmötesprotokollet Årsmötet hölls den 27/3 2023   Årsmöte s 1 1 Årsmöte s 2

Lions Club i Åhus sommarkonsert stöttar Helgeåns Vänner!

Lions Club Åhus har beslutat att medel från försäljningen av Lionsknappar, swish och kontanter från insamlingsbössorna under konserten skall gå till tre föreningar som bygger på ideella insatser till gagn för Åhus. Vi i Helgeåns Väner är en av dom, de övriga är Nya Åhusparken och Aoseums Vänner! Så kom till torget den 12/7 kl […]

Lions Sveriges Miljöpristagare 2022 det är VI!

Helgeåns vänner har vunnit Lions Sveriges Miljö pris 2022!!!! Lions Club Åhus varit med och skrivit nominering samt en kort Historia kring arbete sen vi började. Grattis till oss alla ! Priset blev 35.000kr som vi puttar in till Naturvård m.m Den stolthet och glädje ska alla vi i föreningen dela, det är tillsammans vi […]

Reportage i Kristianstadsbladet

https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/karta-ska-locka-batturisterna-till-ahus-vart-skanska-amazonas-09f389b4/?fbclid=IwAR0UpGmwCWK1b1cVXJyIXIyCeQAdWgFt2aW3Smyojq0xjN_ngB1zW_Ip-2c